از راه های ارتباطی زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید:


کانال تلگرام: @ANDROIDKALAK

شماره تلفن: 09152185610

ایدی تلگرام: @MASOUD_IR

ایمیل اول: masoudIR1382@gmail.com

ایمیل دوم: masoudIR82@gmail.com